Aanvraag indienen

Via het contactformulier kun je je businessplan indienen. Let op dat je aan alle criteria voldoet.

In je businessplan dienen de onderstaande onderdelen beschreven te worden:

Product/Dienst
Wat bied je aan? Wie zijn je concurrenten en wat maakt jouw product of dienst onderscheidend?

Markt
Aan wie bied je het aan? Wat is de omvang van je markt? Wat voor marktaandeel verwacht je te behalen en waarom?

Sales & Marketing
Hoe communiceer en verkoop je? Offline? Online? Distributie? Prijzen?

Financieel
Hoeveel komt er binnen en hoeveel gaat er uit? Waar komt je omzet en marge vandaan? Wat zijn je kosten? Hoe ziet je cashflow eruit? Hoeveel geld moet je investeren tot je omzet en marge groot genoeg zijn om de kosten te dekken?

Operatie
Hoe ga je het doen? Als je een product maakt, ga je zelf produceren of outsourcen? Als je een dienst levert, hoe ga je die leveren aan je klanten? Welke IT-ondersteuning heb je nodig? Heb je kantoorruimte nodig?

Management & Personeel
Wie gaat het doen? Wat maakt jou/jullie geschikt om de onderneming te leiden? Hoeveel en wat voor medewerkers heb je nodig? Heb je een bedrijfsmotto?